Đoàn Thanh tra Bộ Công an: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên bàn thành phố Vĩnh Yên

28/09/2021

Sáng ngày 28/9/2021, Đoàn Thanh tra Bộ Công an đã có buổi làm việc với UBND thành phố Vĩnh Yên về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên bàn thành phố. Thượng tá Lê Thị Hạnh, thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng Thanh tra (Bộ Công an), Phó Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hôi của thành phố.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Những năm qua, UBND thành phố Vĩnh Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật, nhất là việc thực hiện Nghị định 49 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, tăng cường công tác giám sát, giáo dục các đối tượng chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương. Các phòng, ban, cơ quan của thành phố và các xã phường đã chủ động thực hiện, đảm bảo tính nghiệm minh của pháp luật.

 

Đ.c Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo các nội dung

 

Bên cạnh đó, trong công tác quản lý các đối tượng, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện các biện pháp đảm bảo tái và nhập cộng đồng, thực hiện phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tiếp nhận giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và vận động Nhân dân trong khu vực dân cư phối hợp chặt chẽ với gia đình giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh tiếp nhận và giúp đỡ việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù, trợ giúp về tâm lý… Nhìn chung, người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương và có việc làm, thu nhập tạm ổn định cuộc sống.

Về công tác thi hành án hình sự, tổng số người thi hành án hình sự tại các xã, phường đã tiếp nhận là 213 người. Trong đó, số hiện đang quản lý là 137 đối tượng.  Về công tác tái hòa nhập cộng đồng, việc tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng và công tác tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tại địa bàn quản lý, tổng số đã tiếp nhận là 209 người. Trong đó, số hiện đang quản lý là 78 đối tượng. 

 

Ý kiến tại buổi làm việc

 

Tại buổi kiểm tra, Đoàn thanh tra của Bộ công an và UBND thành phố đã làm rõ các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện; làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố trong chỉ đạo, triển khai thực hiện; sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội, các phòng ban chức năng của thành phố; hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng; các hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan quản lý đối với người khi hết thời gian thi hành án trở về địa phương; vấn đề đào tạo nghề, tạo việc làm cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng…

 

Thượng tá Lê Thị Hạnh, Phó Trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc

 

Theo chương trình làm việc, Đoàn Thanh tra sau khi làm việc trực tiếp với UBND thành phố, Đoàn kiểm tra, thu thập số liệu tại một số phòng, ban chức năng của thành phố liên quan đến các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; hồ sơ thực hiện các văn bản chỉ đạo; số liệu cụ thể chứng minh cho công tác triển khai thực hiện các nội dung liên quan. Đoàn làm việc trực tiếp với UBND phường Khai Quang và UBND phường Liên Bảo và Công an thành phố trong việc triển khai thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào