Thành phố Vĩnh Yên tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, cháy rừng trong dịp Tết Nguyên Đán

20/01/2022

Để đảm bảo an toàn về phòng, chống cháy nổ, cháy rừng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa hanh khô năm 2022. Ngày 18/01/2022 Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố đã ban hành văn bản số 172/UBND-PCTT về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Tại văn bản, BCĐ chỉ huy PCTT&TKCN thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, UBND các xã, phường: Đồng Tâm, Hội Hợp, Liên Bảo, Khai Quang, Định Trung, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, triển khai thực hiện một số nội dung: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật về phòng, chống cháy nổ, cháy rừng; Công điện số 905/CĐ-TTg ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân về công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng;  Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nguồn nhiệt trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ; Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng, chống cháy nổ, cháy rừng sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý kịp thời, có hiệu quả khi có các tình huống cháy nổ, cháy rừng có thể xảy ra nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do các tình huống gây ra. Tổ chức chế độ ứng trực 24/24 giờ để kịp thời nắm bắt tình hình cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn...

Nguyệt Ánh

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào