HĐND thành phố Vĩnh Yên đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động

23/02/2021

 

Trong những năm qua, HĐND thành phố Vĩnh Yên đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

 

 

HĐND thành phố tổ chức kỳ họp thứ 18

 

HĐND thành phố xác định: Để nâng cao chất lượng hoạt động, trước tiên yếu tố con người là quyết định. Vì vậy, các đại biểu HĐND thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó HĐND thành phố đã chú trọng đổi mới nội dung kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Tại các kỳ họp, HĐND thành phố tích cực đổi mới hoạt động thảo luận và chất vấn. Tại các phiên thảo luận, các đại biểu không chỉ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, về các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp mà còn thảo luận về nội dung trả lời của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhằm bảo đảm các kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp thu và giải quyết hiệu quả trên thực tế. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đề nghị các ban, tổ đại biểu HĐND thành phố căn cứ kết quả giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, dự kiến nội dung chất vấn gửi về thường trực HĐND thành phố xem xét, lựa chọn nội dung chất vấn... Vì vậy, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được tiến hành có trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, công khai, tích cực tranh luận, đối thoại trên tinh thần xây dựng.

 

HĐND thành phố giám sát các xã, phường

 

Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp,thực hiện chương trình giám sát thường xuyên, thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố đã xây dựng chương trình kế hoạch giám sát chuyên đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những vấn đề bức xúc nổi cộm, được nhiều đại biểu HĐND thành phố và cử tri quan tâm như: Về quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị; phát triển giáo dục; giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân.... Thông qua công tác giám sát đã đánh giá, phân tích rõ ưu điểm, khuyết điểm cũng như trách nhiệm của từng cấp, ngành, địa phương. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 

Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri

 

Hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND thành phố có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức theo phương châm gần gũi, gắn bó với nhân dân. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND thành phố dành nhiều thời gian nghe cử tri phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tiếp thu, những ý kiến thuộc thẩm quyền được trả lời trực tiếp tại hội nghị, các ý kiến khác không thuộc thẩm quyền được tổng hợp chuyển đến các cấp, các ngành xem xét, giải quyết. Sau tiếp xúc cử tri, thường trực HĐND thành phố đã giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thông báo kết quả giám sát tại kỳ họp kế tiếp, từ đó nhiều ý kiến đã được UBND và các phòng chức năng của thành phố giải quyết dứt điểm, kịp thời... tạo được niềm tin, sự ủng hộ của đông đảo cử tri và nhân dân.

Nhằm tiếp tục cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động, Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố tiếp tục tập trung vào hoạt động theo chương trình đã đề ra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động, xứng đáng là cơ quan đại biểu của Nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Vĩnh Yên văn minh, giàu đẹp.

                                                                       Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào