Thành phố Vĩnh Yên: Kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm trên diện tích đất đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long

04/06/2021

 

            Chiều ngày 4/6/2021, Thành ủy, UBND thành phố tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho một số cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương về công tác xử lý các trường hợp vi phạm về lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái pháp luật trên diện tích đất UBND tỉnh đã có Quyết định thu hồi của Công ty TNHH Kim Long

·       

BTV thành ủy họp chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về giải quyết các vi phạm pháp luật về đất đai trên diện tích đất Nhà nước đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long do hết hạn sử dụng đất và không được gia hạn theo quy định của pháp luật đất đai, địa điểm tại các xã, phường: Định Trung, Liên Bảo và Khai Quang. Thành ủy, UBND thành phố Vĩnh Yên đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp, trước mắt tập trung triển khai thực hiện tại phường Liên Bảo. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để người dân hiểu và tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân. UBND các phường đã 3 lần ban hành thông báo gửi trực tiếp đến các trường hợp vi phạm, yêu cầu các hộ dân tự giác thu dọn tài sản trên đất, trả lại hiện trạng ban đầu, bàn giao đất cho Nhà nước trước ngày 30/5; thành lập 4 chốt tại vị trí đầu đường vào các khu vực đất đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long để kiểm tra, ngăn chặn các xe chở vật liệu phục vụ hành vi xây dựng trái phép… Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đối thoại, lắng nghe ý kiến của các hộ dân (các trường hợp vi phạm xây dựng nhà ở và các công trình trên diện tích đất do Nhà nước đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long). Sau đối thoại, tiếp tục thành lập 3 tổ công tác đến nhà từng hộ dân, nắm bắt thông tin về tâm tư nguyện vọng, thông tin về thửa đất; đồng thời lập biên bản về việc vi phạm pháp luật về đất đai...


Thành phố Vĩnh Yên thành lập 3 tổ công tác đến từng hộ dân để nắm bắt thông tin

 

Hiện thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân. Theo kế hoạch, trong tháng 6 và tháng 7, thành phố sẽ tập trung lực lượng xử lý dứt điểm các vi phạm trên địa bàn phường Liên Bảo; từ tháng 8 tiếp tục xử lý các vi phạm trên địa bàn phường Khai Quang và xã Định Trung.Công trình vi phạm trên đất đã có Quyết định thu hồi

 

Theo lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên cho biết: Với quan điểm làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tôn trọng nhân dân; giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân và kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đất đai. Cùng với tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động tháo dỡ các công trình vi phạm, thành phố sẽ tiến hành giải tỏa công trình vi phạm theo đúng quy định, tùy vào từng trường hợp vi phạm cụ thể. Quá trình xử lý vi phạm sẽ thực hiện trước đối với cán bộ đảng viên và cán bộ công chức có vi phạm nhằm làm gương cho người dân.

Được biết, trong những năm qua thành phố Vĩnh Yên đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước và xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai nói chung và trên diện tích đất đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long nói riêng. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo xử lý, tháo dỡ 93 công trình vi phạm trên diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi của công ty TNHH Kim Long tại 2 phường Liên Bảo (71 trường hợp) và Khai Quang (22 trường hợp).

Để thành phố Vĩnh Yên phát triển bền vững, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo mọi người dân đều được bình đẳng, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

                                                                   Thu Hằng - Bích Thảo

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào