BCĐ, UBBC phường Hội Hợp: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

07/06/2021

Chiều ngày 07/6/2021, BCĐ, UBBC phường Hội Hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Tuấn Hải, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ bầu cử phường; lãnh đạo HĐND, UBND, BCĐ, UBBC, Ủy ban MTTQ phường; Bí thư các chi bộ, Tổ trưởng các TDP, các Tổ bầu cử; các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

 

UBBC phường báo cáo kết quả công tác bầu cử

 

Theo báo cáo của UBBC phường, thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và thành phố trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/5, cấp ủy, chính quyền, BCĐ, UBBC phường Hội Hợp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, bám sát các quy định trong Luật bầu cử để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc bầu cử tại địa phương đảm bảo các bước theo quy định đúng thời gian, tiến độ, đúng luật. Tích cực chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác ANTT phục vụ bầu cử. 100% cán bộ, lực lượng phục vụ công tác bầu cử từ phường đến các Tổ bầu cử được xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Cùng với đó, UBBC phường đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân thấy rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.

Đặc biệt, Hội Hợp là đơn vị được UBBC tỉnh chọn diễn tập bầu cử, thực hiện video clip mẫu hướng dẫn về kịch bản, quy trình bầu cử  đối với các tình huống bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19...

Toàn phường có 12 đơn vị bầu cử, 12 khu vực bỏ phiếu, với 9.612 cử tri. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Kết quả, đã bầu 3 đại biểu Quốc hội; 5 đại biểu HĐND Tỉnh; 3 đại biểu HĐND Thành phố và 22 đại biểu HĐND phường đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần, là những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý trí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước và chính quyền địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, UBBC phường khẳng định: Với tinh thần, trách nhiệm cao, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên cùng cả hệ thống chính trị phường và sự đồng thuận, trách nhiệm của trên 9.600 cử tri, phường Hội Hợp đã hoàn thành xuất sắc công tác bầu cử. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đây là thắng lợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hội Hợp, là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng phường Hội Hợp bình yên, thịnh vượng.

 

 

Khen thưởng các tập thể tiêu biểu

 

 

Với những kết quả đạt được trong công tác bầu cử, Nhân dân và cán bộ phường Hội Hợp được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen; 05 tập thể và 10 cá nhân được đề nghị UBND thành phố tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

 

 

Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu

 

 

Tại hội nghị, 16 tập thể và 58 cá nhân cá nhân hoàn thành tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND phường.

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào