HĐND phường Đồng Tâm khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2

21/07/2021

Sáng ngày 21/7/2021, HĐND phường Đồng Tâm khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 bàn và quyết định các nội dung quan trọng của địa phương.

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

 Tại kỳ họp, HĐND phường dành nhiều thời gian nghe, phân tích, đánh giá cho ý kiến vào báo cáo của UBND phường về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, những tháng đầu năm 2021 tổng giá trị sản xuất kinh tế toàn phường ước đạt gần 880 tỷ đồng, bằng 44,3% so với kế hoạch, tăng 6,75% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách đạt trên 49 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, môi trường được quan tâm; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được đẩy mạnh, nâng cao ý thức của người dân và các tổ chức chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch; tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

 

Lãnh đạo UBND phường phát biểu tại kỳ họp

 

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021, UBND phường đã đề ra các giải pháp, tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội; đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB; triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyêt; đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất...

Tiếp đó kỳ họp đã thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước phường năm 2020; kết quả tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; báo cáo của thường trực, các ban và đại biểu HĐND; chương trình giám sát năm 2022; nội quy các kỳ họp HĐND phường khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026...

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, kỳ họp đã tập trung thảo luận về các nội dung: Giải pháp phát triển kinh tế xã hội; các biện pháp phòng chống dịch bệnh; công tác đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý đất đai, quản lý TTĐT; nâng cao kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Các đại biểu HĐND phường biểu quyết

 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2, HĐND phường Đồng Tâm khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết.

                                                                Thu Hằng - Bích Thảo

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào