Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên thăm tặng quà người có công, gia đình chính sách

26/07/2021

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/71947 - 27/7/2021), sáng ngày 26/7 các đồng chí lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ thành phố Vĩnh Yên đã đến thăm, tặng quà người có công và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Cùng đi có lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

 

Đ.c Chủ tịch UBND thành phố thăm tặng quà bà Nguyễn Thị Na, vợ liệt sỹ

 

Tại phường Khai Quang và phường Đồng Tâm: Đoàn lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên do đồng chí Lương Văn Long, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thành ủy Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà thương binh Trần Ngọc Ái; bà Nguyễn Thị Na và bà Phạm Thị Nhung là vợ liệt sỹ.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lương Văn Long bày tỏ tình cảm, sự biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hi sinh của các liệt sĩ, thương, bệnh binh, các gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước.

 

Đ.c Chủ tịch UBND thành phố thăm tặng quà thương binh Trần Ngọc Ái

 

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những khó khăn vất vả và động viên các thương binh, thân nhân liệt sĩ luôn khỏe mạnh, là chỗ dựa tinh thần để động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, của quê hương đất nước, tiếp tục cống hiến, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Đ.c Chủ tịch UBND thành phố thăm tặng quà bà Phạm Thị Nhung, vợ liệt sỹ

 

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lương Văn Long đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương và nhân dân tiếp tục quan tâm chăm lo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, giúp các gia đình chính sách, người có công có cuộc sống ngày một tốt hơn.

Tại phường Đồng Tâm và xã Định Trung: Đoàn lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên do đồng chí Trần Ngọc Hải, Ủy viên BTV thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh: Hà Văn Tòa, Nguyễn Văn Ước và bà Hoàng Thị Khoa là mẹ liệt sỹ.

 

Đ.c Chủ tịch HĐND thành phố Trần Ngọc Hải thăm tặng quà thương binh Nguyễn Văn Ước

 

Tại các gia đình đến thăm, sau khi ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố Trần Ngọc Hải đã tặng quà các thương binh, thân nhân liệt sỹ. Đồng thời nhấn mạnh: Thành phố Vĩnh Yên luôn quan tâm thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, các gia đình chính sách. Đồng thời huy động các nguồn lực trong xã hội để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa,, tri ân những anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách....

 

Đ.c Chủ tịch HĐND thành phố Trần Ngọc Hải thăm tặng quà thương binh Hà Văn Tòa

 

Đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Đồng Tâm và xã Định Trung tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công.

 

 

Đ.c Chủ tịch HĐND thành phố Trần Ngọc Hải thăm tặng quà bà Hoàng Thị Khoa, mẹ liệt sỹ

 

Tại phường Khai Quang và xã Thanh Trù, đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đến thăm tặng quà bà Nguyễn Thị Kiểm; Phùng Thị Chan và Nguyễn Thị Sâm  là vợ các liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

 

Đ.c Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Kim Định tặng quà bà Nguyễn Thị Kiểm, vợ liệt sỹ

 

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố ân cần động viên, thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt và bày tỏ ghi nhớ công lao, sự hy sinh của các gia đình trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình phát huy truyền thống gia đình có công, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Kim Định tặng quà bà Phùng Thị Chan, vợ liệt sỹ

 

Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm lo cho người có công, các gia đình chính sách ở địa phương; thường xuyên động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện để các gia đình có cuộc sống ổn định, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

 

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Kim Định tặng quà bà Nguyễn Thị Sâm

                                                                                 T/h: Nhóm PV

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào