Thường trực HĐND thành phố Vĩnh Yên: Giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại phường Hội Hợp

22/09/2021

Sáng ngày 22/9/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Vĩnh Yên có buổi giám sát chuyên đề công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các Nghị quyết của HĐND thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại phường Hội Hợp. Đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

 

Phường Hội Hợp báo cáo các nội dung giám sát

 

Theo báo cáo của UBND phường, năm 2020 tổng kế hoạch vốn đầu tư công của phường được giao điều chỉnh bổ sung kế đầu tư công tại các Nghị quyết của HĐND thành phố là 104 tỷ 900 triệu đồng, đối với 15 công trình do phường làm chủ đầu tư. Phường Hội Hợp đã triển khai thực hiện và giải ngân vốn đảm bảo theo đúng hướng dẫn, đúng quy định. Tổng nguồn vốn thực hiện giải ngân trên 86 tỷ đồng, đạt 82,4% kế hoạch giao. Một số công trình hoàn thành đã quyết toán vốn, đảm bảo không phát sinh nợ đọng, một số công trình chuyển tiếp, công trình mới triển khai thi công được điều chỉnh bổ sung nguồn vốn, thực hiện thi công theo tiến độ và hoàn ứng đúng kế hoạch. Tuy nhiên, một số dự án mới triển khai, tiến độ giải ngân vốn không đạt kế hoạch giao do có vướng mắc về GPMB. Nguồn vốn bổ sung đã hoàn trả do không giải ngân được trên 12 tỷ đồng....

Buổi giám sát đã dành nhiều thời gian thảo luận, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố Vĩnh Yên; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp đối với các dự án tồn tại, vướng mắc; công tác bồi thường GPMB; công tác phối hợp; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; việc chuyển nguồn vốn một số công trình...

 

Đ.c Nguyễn Kim Định, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Kim Định ghi nhận, đánh giá cao công tác giải ngân nguồn vốn bổ sung theo các Nghị quyết của HĐND thành phố trên địa bàn phường Hội Hợp. Địa phương đã tích cực triển khai giải ngân đối với các công trình đảm bảo đúng quy định. Nguồn vốn bổ sung đã kịp thời đáp ứng nhu cầu về vốn đối với các công trình đầu tư XDCB trên địa bàn phường. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện cam kết giải ngân 100% nguồn vốn bổ sung, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền phường Hội Hợp cần có giải pháp cụ thể đối với từng dự án đang vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của thành phố, nhất là phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố trong giải ngân nguồn vốn đầu tư XDCB. Đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc cần có kiến nghị cụ thể đối với thành phố để thực hiện dự án đảm bảo kế hoạch. Các dự án chậm tiến độ, dự án hoàn thành chưa quyết toán, việc cân đối nguồn vốn, địa phương cần có giải pháp tháo gỡ cụ thể...

 

Kiểm tra thực tế các dự án

 

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế tại một số dự án trên địa bàn phường. Kiểm tra hồ sơ đối với các dự án được giải ngân từ nguồn vốn bổ sung...

Việc thực hiện giám sát của HĐND thành phố đã đánh giá, chỉ ra những mặt đạt được, nêu ra những hạn chế, vướng mắc, khó khăn trong qúa trình tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tại các Nghị quyết của HĐND thành phố, góp phần để các địa phương triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, đẩy nhanh tiến độ đầu tư XDCB các công trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, góp phần hoàn thiện hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển...

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào