Trung tâm Chính trị thành phố Vĩnh Yên: Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới và sơ cấp lý luận chính trị khóa VI

05/10/2021

Thực hiện kế hoạch của BTV Thành ủy Vĩnh Yên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên năm 2021. Sáng ngày 05/10/2021, Trung tâm Chính trị thành phố Vĩnh Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa VI. Dự và truyền đạt một số nội dung chuyên đề lớp bồi dưỡng có đồng chí Đỗ Thị Ngọc Thanh, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố.

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt các nội dung lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian học tập, các đảng viên mới đến từ các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và Đảng bộ Công an tỉnh được học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam…

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Lớp bồi dưỡng giúp cho đảng viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục phấn đấu rèn luyện, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn là những đảng viên tích cực, tiền phong gương mẫu, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây Đảng vững mạnh, xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp. 

Thu Hà - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào