Thành ủy Vĩnh Yên: Giao ban công tác Đảng, đoàn thể 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

08/10/2021

 

Sáng ngày 08/10/2021, Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng, đoàn thể 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

Đ.c Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

 

9 tháng đầu năm, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác của cấp ủy; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đảm bảo “mục tiêu kép”: vừa phát triển kinh tế, xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19... Đặc biệt, chỉ đạo tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất tỉnh 99,95% thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong công tác GPMB, TTĐT, xử lý, giải quyết các vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng...

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo phát biểu tại hội nghị

 

MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, như: Ủy ban MTTQ Vietj Nam thành phố đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội thành phố, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật trong hỗ trợ GPMB các dự án, trong xử lý vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng; phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19... Tính đến hết tháng 8/2021, đã tiếp nhận ủng hộ trên 1,2 tỷ đồng, đã hỗ trợ người dân Vĩnh Yên đang sinh sống, lao động, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, với số tiền 368 triệu đồng, hỗ trợ các Tổ COVID cộng đồng, Tổ Liên gia tự quản với số tiền trên 140 triệu đồng, hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết với số tiền 210 triệu đồng. Các hội đoàn thể như hội Nông dân, Hội LHPN, CCB, Đoàn thanh niên, LĐLĐ thành phố đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nhất là trong công tác bồi thường GPMB, TTĐT, tích cực tham gia phát triển kinh tế, tham gia công tác phòng, chống dịch, khai thác hiệu quả các nguồn vốn tín chấp từ ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế…

 

Ý kiến thảo luận tại hội nghị

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; làm rõ nguyên nhân của những tồn tại để có hướng khắc phục trong thời gian tới...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận những kết quả của các đơn vị trong khối Mặt trận, đoàn thể đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị những tháng cuối năm các đơn vị tập trung hoàn thành các chỉ tiêu cam kết đã ký với với Ban thường vụ Thành ủy trong năm 2021; tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời tham mưu cho Thành ủy về công tác tư tưởng; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Triển khai thực hiện toàn diện các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XXI về công tác tổ chức, xây dựng Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên. Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy đề ra trong năm; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chú trọng việc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GPMB, giải ngân vốn đầu tư công, công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Thu Hà - Thu Hằng

 

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào