Thường trực HĐND phường Liên Bảo: Giám sát chuyên đề về việc giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn phường.

08/10/2021

Sáng ngày 08/10/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thu Minh, Phó Chủ tịch HĐND phường Liên Bảo, Thường trực HĐND phường có buổi giám sát chuyên đề UBND phường về việc giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật về đất đai.

 

Đ.c Lê Thu Minh, PCT HĐND phường Liên Bảo chủ trì buổi giám sát

 

Theo báo cáo của UBND phường, trên địa bàn có 1019 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, trong đó có 181 trường hợp vi phạm trước ngày 1/7/2014; 23 trường hợp vi phạm sau ngày 01/7/2014; 815 trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được giao đất không đúng thẩm quyền, mua nhà thanh lý gắn liền với đất ở trước ngày 01/7/2014. Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, các ngành về giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai, UBND phường đã triển khai đồng bộ các giải pháp; thực hiện phân loại theo từng nhóm vi phạm, có kế hoạch, lộ trình giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể. Đối với các trường hợp vi phạm trước ngày 01/7/20214, tiến hành giữ nguyên hiện trạng 73 trường hợp; đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất có thu tiền sử dụng đất đối với 39 trường hợp; đề nghị cưỡng chế, tháo dỡ 19 trường hợp; báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết 45 trường hợp...

Đối với các trường hợp vi phạm sau ngày 1/7/2014. Cụ thể các trường hợp vi phạm trên đất Kim Long đã được UBND tỉnh thu hồi, UBND phường đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, UBND tỉnh. Các trường hợp vi phạm trên đất đai khác, UBND phường đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính; ban hành Quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; đã tổ chức tháo dỡ 4/9 trường hợp vi phạm... Đối với các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc, được giao đất không đúng thẩm quyền, mua nhà thanh lý gắn liền với đất ở. UBND phường đã thông báo, hướng dẫn Ban quản lý khu Z195 vận động 215 hộ hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất; 600 hộ còn lại thuộc tổ dân phố (TDP) Làng Thủy và TDP Bảo Linh3, UBND phường đang phối hợp rà soát lại hiện trạng sử dụng đất; khi có Quyết định bàn giao đất cho địa phương, UBND phường sẽ tiếp tục hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất theo quy định...

 

Một số ý kiến tại buổi giám sát

 

Tại buổi giám sát các đại biểu đã cho ý kiến, làm rõ về các nội dung: Công tác  lãnh chỉ đạo của UBND phường đối với việc giải quyết các tồn tại vi phạm pháp luật về đất đai; hiệu quả công tác tuyên truyền; giải pháp giải quyết những tồn tại vi phạm...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND phường Lê Thị Thu Minh đề nghị UBND phường tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc giải quyết các tồn tại vi phạm pháp luật về đất đai; lập kế hoạch, xây dựng lộ trình giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể; gắn trách nhiệm đối với cá nhân phụ trách theo thẩm quyền, chức trách được giao trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện không để phát sinh vi phạm mới; phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành các quy định pháp luật về đất đai...

                                                                          Thu Hằng - Ánh Tuyết

 

 

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào