HĐND thành phố Vĩnh Yên: Thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2021

14/10/2021

Chiều ngày 14/10/2021, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trần Ngọc Hải, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố. HĐND thành phố Vĩnh Yên tổ chức cuộc họp thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2021. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lê Anh Tân, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Theo dự kiến, kỳ họp cuối năm 2021 HĐND thành phố Vĩnh Yên khóa XXI sẽ diễn ra trong 2 ngày của tháng 12/2021. Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến vào 20 nội dung Báo cáo, Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết theo luật định; 3 nội dung chuyên đề tập trung vào các Báo cáo, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2020; điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Kỳ họp tiến hành thảo luận, chất vấn các nội dung cử tri và nhân dân quan tâm. Kỳ họp dự kiến thông qua 9 Nghị quyết.

 

Đ.c Lê Anh Tân, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại phiên họp

 

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể,  kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố Trần Ngọc Hải thống nhất thời gian, nội dung, chương trình dự kiến kỳ họp. Đồng thời nhấn mạnh: Kỳ họp cuối năm đánh giá tổng kết và quyết định nhiều nội dung quan trọng của thành phố. Đề nghị UBND thành phố tiếp tục phối hợp với Thường trực HÐND thành phố chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp. Các cơ quan xây dựng văn bản báo cáo trình bày tại kỳ họp phải rõ ràng, khoa học trên tinh thần ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả. Các ban HÐND thành phố chủ động tổ chức thẩm tra kỹ các báo cáo. Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố hướng dẫn tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Văn phòng HÐND-UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

                                                                          Thu Hằng - Bích Thảo

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào