Triển khai thực hiện một số biện pháp tạm thời liên quan đến người đến/về từ tỉnh Phú Thọ cho đến khi Phú Thọ xác định chính xác cấp độ dịch toàn tỉnh

17/10/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào