Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 thành phố Vĩnh Yên: Họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19

18/10/2021

Sáng ngày 18/10/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 thành phố Vĩnh Yên tổ chức họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19 trên địa bàn theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Đồng chí Lê Anh Tân, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Ban Thường trực BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID -19 thành phố chủ trì cuộc họp.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp, BCĐ phòng, chống dịch thành phố đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Quyết định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19” trên địa bàn; thảo luận, thống nhất, đánh giá cấp độ dịch và tình hình dịch trên địa bàn; kết quả triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID -19. Công tác triển khai xây dựng, tích hợp dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư, để xây dựng kế hoạch thích ứng, nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân trước dịch bệnh; xây dựng xã, phường, TDP, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là những pháo đài vững chắc trong việc kiểm soát và phòng, chống dịch. Mỗi người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là một chiến sỹ; duy trì phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19...

 

Trung tâm Y tế thành phố bao cáo một số nội dung liên quan

 

Tiếp đó, các ngành chức năng của thành phố đã báo cáo nhanh những thông tin trên địa bàn thành phố liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID -19 tại tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, ngay sau khi tỉnh nắm bắt được thông tin về tình hình dịch bệnh COVID -19 tại tỉnh Phú Thọ, xác định Vĩnh Phúc là địa bàn tiếp giáp với thành phố Việt Trì, nơi đã xuất hiện ca nhiễm COVID -19 trong cộng đồng, BCĐ phòng, chống dịch thành phố đã chỉ đạo các xã, phường, các ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp rà soát, lập danh sách số người đi/về từ tỉnh Phú Thọ từ ngày 13/10 để có biện pháp quản lý, điều tra dịch tễ. Tính đến 10h ngày hôm nay, toàn thành phố đã rà soát lập danh sách 500 trường hợp có liên quan. Tất cả những trường hợp này được thành phố chỉ đạo lấy mẫu test nhanh và áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với từng trường hợp cụ thể.

 

Đ.c Lê Anh Tân, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân đề nghị các địa phương, các cơ quan chức năng tiếp tục nắm bắt thông tin, cập nhật danh sách những trường hợp có liên quan đến dịch bệnh tại tỉnh Phú Thọ. Thực hiện nghiêm việc áp dụng biện pháp cách ly tại nhà, cách ly tập trung đối với các trường hợp theo quy định. Đối với việc test nhanh trên diện rộng, ngoài số liệu đã rà soát, thống kê, theo kế hoạch thực hiện test ngẫu nhiên 5% đối với những trường hợp ở những điểm có nguy cơ dịch bệnh. Đối với việc tích hợp thông tin tiêm chủng vào dữ liệu quản lý công dân, đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố, UBND các xã, phường phối hợp với Công an thành tổng hợp, tích hợp toàn bộ những đối tượng tiêm chủng, đã tiêm mũi 1 và hoàn thành tiêm 2 mũi..., phục vụ tích hợp dữ liệu tiêm chủng đảm bảo chính xác, theo quan điểm “Làm đến đâu, chắc đến đó”. 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào