Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên phiên thường kỳ tháng 10/2021

23/10/2021

 

Chiều ngày 22/10/2021, Ban thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 10/2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị dành nhiều thời gian nghe, thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả xử lý, giải quyết tồn tại vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố năm 2021 và Kế hoạch thực hiện năm 2022.

 

Đ.c Đào Văn Quyết, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo các nội tại hội nghị

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành Kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo việc việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố trong năm 2021; tổ chức ký cam kết giữa Trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường với Chủ tịch UBND thành phố trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai; đồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật đất đai, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc tuân thủ pháp luật đất đai...

Theo báo cáo, tổng số trường hợp phải xử lý, giải quyết theo kế hoạch của UBND thành phố là 231 trường hợp; trong đó: có 187 trường hợp vi phạm cũ, 44 trường hợp mới phát sinh. Kết quả đến ngày 20/10/2021 đã xử lý, giải quyết xong 111 trường hợp, đạt trên 48% chỉ tiêu kế hoạch và đạt gần 95% chỉ tiêu BTV Thành ủy ký cam kết với BTV Tỉnh ủy. Trong đó, đã thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm đối với 101 trường hợp.

 

Đ.c Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo

 

Cho ý kiến chỉ đạo đối với công tác xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn, đồng chí Bí Thư Thành ủy - Nguyễn Ngọc Bình đề nghị UBND thành phố cần có giải pháp cụ thể đối với từng nhóm vi phạm; quá trình triển khai thực hiện phải có lộ trình cụ thể. Đối với những tồn tại đã được chỉ ra, cần có giải pháp khắc phục, kịp thời có những văn bản chỉ đạo từng xã, phường, phòng, ban chức năng của thành phố tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xử lý các vi phạm; đặc biệt, tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm mới phát sinh. Từ nay đến hết năm 2021, UBND thành phố cần tập trung xử lý, giải quyết 120 trường hợp vi phạm còn lại, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

Đ.c Lê Anh Tân, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

 

Tiếp đó, hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Đề án bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của Đề án nhằm từng bước giải quyết các vấn đề nóng về ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố, xử lý ô nhiễm môi trường nước; tập trung thí điểm thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt. Đồng thời, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với  bảo vệ môi trường của người dân trên địa bàn thành phố. Các mục tiêu, chỉ số cụ thể được tích hợp trong Đề án: Trên 70% nước thải sinh hoạt của thành phố được xử lý trước khi xả thải ra môi trường, có hệ thống thu gom nước thải để xử lý tập trung của toàn thành phố; 90% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT) theo quy định của pháp luật; 100% các khu vực công cộng trên địa bàn được lắp đặt các thùng rác theo quy định; trên 95% hệ thống rãnh thoát nước trong các khu dân cư được cải tạo, nâng cấp hoặc đầu tư xây mới...

Cho ý kiến đối với nội dung của Đề án, Ban thường vụ Thành ủy đề nghị UBND thành phố tiếp thu các ý kiến, bổ sung vào dự thảo Đề án các nội dung liên quan đến cơ sở pháp lý, vấn đề xử lý rác thải, nước thải, phân loại rác thải; làm rõ vai trò của MTTQ, các đoàn thể, của người dân trong công tác BVMT; công tác phối hợp giữa thành phố và ban Quản lý các khu công nghiệp trong công tác BVMT...

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Hoạt động của Thường trực Thành ủy giữa 2 phiên họp thường kỳ tháng 9 và tháng 10 của BTV Thành ủy; tổng hợp rà soát về tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo tại các Thông báo, Kết luận của Thường trực, BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố; Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025...

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào