BTV Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 01/2022

11/01/2022

Sáng ngày 11/01/2022, BTV Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị phiên thường kỳ tháng 01/2022, bàn và cho ý kiến vào một số nội dung theo Quy chế làm việc. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng văn phòng Tỉnh ủy.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Phiên họp đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả thực hiện Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của thành phố Vĩnh Yên và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2022.

 

Lãnh đạo thành phố báo cáo kết quả thực hiện Đề án

 

Sau 01 năm triển khai thực hiện Đề án và thực hiện 06 nhiệm vụ được tỉnh giao trong tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, sát sao các nhiệm vụ được giao. UBND thành phố đã xây dựng và ban hành Kế hoạch, đề ra 65 nhiệm vụ, chỉ tiêu trên 07 lĩnh vực để tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là trong GPMB, xử lý vi phạm đất đai, xây dựng; công tác chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính... Trong năm, riêng công tác GPMB, thành phố đã quyết liệt thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, thu hồi đất, bảo vệ thi công 13 cuộc. Tuyên truyền, vận động trên 200 hộ dân có đất bị thu hồi đồng thuận, không phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại một số dự án trọng điểm; đã thực hiện bồi thường GPMB gần 62 ha, vượt kế hoạch đề ra và thực hiện khởi công 22 dự án... Đến nay, thành phố đã thực hiện xong 49/65 nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đề án.

 

Đ.c Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại phiên họp

 

Các ý kiến thảo luận đã chỉ ra nguyên nhân, đề ra các giải pháp thực hiện đối với 16 nhiệm vụ chỉ tiêu, chưa hoàn thành liên quan đến lĩnh vực: Duy trì và xây dựng tuyến phố văn minh; đẩy nhanh phê duyệt dự án, công tác bồi thường GPMB và hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đấu giá quyền sử dụng đất; huy động nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư theo phương châm “Xã hội hóa các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư” để đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng; vấn đề xử lý, giải quyết các tồn tại vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn; xây dựng Đề án cải tạo, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm tại các thôn, TDP, khu dân cư...

 

Đ.c Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh, Bí Thư Thành ủy

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện của UBND thành phố và kết quả đạt được của Đề án. Năm 2022, đồng chí đề nghị trong Kế hoạch của UBND thành phố cần tiếp tục duy trì các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành, rà soát đưa các nội dung chưa hoàn thành để có giải pháp thực hiện trong kế hoạch năm; cần gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng nhiệm vụ được giao. Trong kế hoạch cần quan tâm đến công tác chỉnh trang đô thị, công tác đấu giá đất, khơi thông các nguồn lực, phục vụ đầu tư, xây dựng các dự án và phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị. Phấn đấu trong năm 2022 khởi công 25 dự án và thực hiện thứ tự ưu tiên các dự án theo Luật đầu tư công và theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI. Tiếp tục quyết liệt trong công tác GPMB, cưỡng chế thu hồi đất, bổ sung vào kế hoạch các dự án tại các xã, phường để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chung. Kiên quyết cưỡng chế thu hồi đất, đảm bảo quy định của pháp luật. Tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật đất đai cũ, giải quyết triệt để, không để phát sinh vi phạm mới; xử lý nghiêm, quyết liệt các trường hợp vi phạm quỹ đất II. Quan tâm đến công tác văn hóa, xã hội, phát triển văn hóa, thể thao, văn minh đô thị...

Tiếp đó, phiên họp thường kỳ đã thông qua các nội dung: Đánh giá xếp loại năm 2021 đối với tập thể, cá nhân thuộc diện BTV Thành ủy quản lý; một số nội dung công tác tổ chức cán bộ; báo cáo hoạt động của Thường trực Thành ủy giữa 2 phiên họp thường kỳ tháng 12/2021 và tháng 01/2022 của BTV Thành ủy.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào