QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020-2025, XÂY DỰNG VĨNH YÊN XỨNG TẦM TRUNG TÂM ĐÔ THỊ VĨNH PHÚC

26/01/2022
Đ.c Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  Bí thư thành ủy Vĩnh Yên

Năm 2021, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Đây cũng là năm tỉnh và thành phố tập trung cao cho công tác đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, chỉnh trang đô thị Vĩnh Yên, chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, 15 năm thành lập thành phố, trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh. Đặc biệt, trong chỉ đạo, Đảng bộ thành phố quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đề ra, để tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tốt nội lực trên cơ sở đó khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các nguồn lực, động viên các thành phần kinh tế vào phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ngay từ đầu năm Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành Chương trình công tác toàn khóa; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2021. Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đúng quy định; quyết liệt lãnh đạo triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp, tập trung các nguồn lực phấn đấu cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2021.

 

 

 

 

Năm 2021, kinh tế thành phố tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 86.400 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2020. Thu ngân sách đạt trên 3.200 tỷ đồng, bằng 173% dự toán thành phố giao và 130% so với năm 2020. Thực hiện mục tiêu “xây dựng Vĩnh Yên văn minh, hiện đại, xứng tầm vị thế trung tâm đô thị Vĩnh Phúc”, ngay từ đầu năm, Đảng bộ thành phố thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị. Quyết liệt trong việc đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 19/4/2021 về “Xây dựng và phát triển đô thị Vĩnh Yên, giai đoạn 2021-2030” . Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, thiết kế đô thị. Đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý đô thị theo pháp luật và theo quy chế quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Từ đó, công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, đảm bảo đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp phục vụ cho các hoạt động, sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn thành phố như: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Chỉ đạo, xây dựng và triển khai Đề án bảo vệ môi trường thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh môi trường trong các khu dân cư, các hồ đầm, các hộ sản xuất kinh doanh và các cơ sở có nguy cơ nhiễm môi trường để có biện pháp xử lý kịp thời và giải quyết bức xúc của Nhân dân về vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Đặc biệt, năm 2021 thành phố xác định là năm “Tập trung GPMB, chỉnh trang đô thị đồng bộ, hiện đại”; trong đó, công tác GPMB thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn Vĩnh Yên đóng vai trò quan trọng, là điểm nhấn cho phát triển của đô thị Vĩnh Phúc, bởi nhiều công trình trọng điểm, dự án động lực gắn với 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội và môi trường của tỉnh nằm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Đây cũng là nhiệm vụ mà thành phố quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân để tháo gỡ “Nút thắt” trong phát triển KTXH. Từ quyết tâm chính trị đó, cùng những giải pháp hiệu quả, phù hợp đã giúp cấp ủy, chính quyền Vĩnh Yên tháo gỡ được những khó khăn tồn tại nhiều năm; vận động được trên 200 hộ dân nhận tiền bồi thường GPMB đối với các dự án án trọng điểm của tỉnh và thành phố tại các dự án: Cầu Đầm Vạc; Thành phần 1 Khu văn hóa thể thao thành phố; Đường vào Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc và Đoàn chèo Vĩnh Phúc; Nhà tang lễ thành phố Vĩnh Yên, khu bãi đỗ xe và chỉnh trang đường Nguyễn Tất Thành... Vận động các hộ dân nhận tiền không phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công đối với 02 dự án: Thành phần 1 Khu văn hóa thể thao thành phố; Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành - Lam Sơn. Đây là một trong những dự án đã kéo dài nhiều nhiệm kỳ, góp phần tháo gỡ những “Điểm nghẽn” cho phát triển.

Với quan điểm phát triển kinh tế gắn với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống của người dân và thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Thành phố chỉ đạo xây dựng Nghị quyết, Đề án về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo giai đoạn 2020-2025 để tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, toàn thành phố có 7/36 trường đạt chuẩn quốc gia; tăng 2,7% so với kế hoạch. Năm học 2020- 2021, giáo dục thành phố được Sở Giáo dục đánh giá là đơn vị dẫn đầu tỉnh. Công tác y tế tiếp tục được củng cố và tăng cường cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ y, bác sỹ gắn liền với xã hội hóa về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Năm 2021, thành phố có trên 95% gia đình đạt văn hóa và thôn, TDP đạt danh hiệu văn hóa; trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,41%.

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung chỉ đạo và có nhiều giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở được củng cố trên cơ sở tích cực cải cách hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng và giữ vững sự đoàn kết trong Đảng và trong hệ thống chính trị đến Nhân dân. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được cụ thể hoá bằng các chương trình, đề án của thành phố góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và khả năng vận dụng vào thực tiễn trong tình hình hiện nay. Trên 95% đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; 9/9 xã, phường đảm bảo điểm cầu học nghị quyết trực tuyến. Tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Thường xuyên củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Trên 95% đảng viên và trên 96% tổ chức Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tiếp tục được triển khai, năm 2021 luân chuyển, điều động 19 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Trong năm phát triển Đảng cho 215 đồng chí; thành lập 04 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đều đạt và vượt cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Có được những thành tựu trên, là do sự kế thừa và phát huy tốt tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ Đảng; biết phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể mà trước hết là trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp. Từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Trong chỉ đạo phát huy được vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở năng động, sáng tạo, thực hiện kiên quyết, có hiệu quả. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Đặc biệt, là vai trò của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên thành công.

 

Đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ

 

Năm 2022, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, phát huy truyền thống anh hùng với những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân thành phố đã đạt được trong năm vừa qua sẽ là động lực để thành phố Vĩnh Yên vững bước vượt qua mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Với những thuận lợi và khó khăn còn nhiều phía trước, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Vĩnh Yên sẽ nỗ lực cao nhất cùng với cả tỉnh phấn đấu hoàn thành những mục tiêu trước mắt và dài hạn mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong phát triển kinh tế, xã hội. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức đủ sức lãnh đạo và giải quyết những phức tạp ngay từ cơ sở, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ các cấp. Xây dựng đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, mà trước hết là trong cấp ủy. Coi trọng việc giao nhiệm vụ phù hợp với từng tập thể, cá nhân gắn với công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ bằng kết quả công việc. Quan tâm đến công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Hai là: Trong phát triển kinh tế - xã hội ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19, kiên định thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép”. Tập trung quyết liệt tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra.

Ba là: Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Chú trọng công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; cải cải thiện môi trường và điều kiện lao động, tăng thu nhập và nâng cao mức sống cho người lao động. Thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội. Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh. Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao trình độ dân trí.

Bốn là: Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị vào công cuộc củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, quán triệt quan điểm gắn xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng, quốc phòng với an ninh xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

Một mùa xuân mới đang về, những ngày này, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Vĩnh Yên đang tích cực thi đua phấn đấu biến quyết tâm thành hành động cụ thể, lập thành tích mừng Đảng tròn 92 tuổi, mừng xuân mới, phấn đấu xây dựng Vĩnh Yên trở thành đô thị trung tâm của thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai.

 

N.N.B

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào