Thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội thảo

22/04/2022

 

Thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt và thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật: “Tăng cường tri thức và hành động cải thiện chất lượng không khí” do ngân hàng Châu Á ADB tài trợ, Sáng ngày 22/4/2022, UBND thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn dự án Công ty Ricard Anh quốc và tổ chức không khí sạch Châu Á tổ chức hội thảo tham vấn. Đến dự có lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường. Lãnh đạo thành phố có đồng chí Đào Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

 

Đ.c Phó Chủ tịch UBND thành phố: Đào Văn Quyết phát biểu tại hội thảo

 

Thành phố Vĩnh Yên là một trong bảy thành phố thuộc 5 quốc gia ở Châu Á được hỗ trợ kỹ thuật bởi Ngân hàng phát triển Châu Á để xây dựng kế hoạch hành động về không khí sạch cho thành phố. Tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về đối thoại chính sách và lập kế hoạch truyền thông, tập trung vào các nội dung: Báo cáo nghiên cứu chất lượng không khí thành phố  Vĩnh Yên; các giải pháp chính sách và công nghệ kiểm soát các nguồn ô nhiễm tại thành phố; các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn giao thông. Ngoài ra các đại biểu còn thảo luận nhóm về các chính sách, giải pháp công nghệ ưu tiên giảm thiểu ô nhiễm không khí; các hành động cụ thể kiểm soát các nguồn ô nhiễm...

Thông qua hội thảo nhằm giới thiệu dự thảo kết quả nghiên cứu về ô nhiễm môi trường không khí của thành phố, các chính sách và giải pháp công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí và kế hoạch truyền thông hỗ trợ thực hiện kế hoạch không khí sạch của thành phố Vĩnh Yên. Trên cơ sở đó các bên liên quan sẽ xác định các biện pháp ưu tiên nhằm cắt giảm khí thải trong ngắn hạn, một phần của kế hoạch hành động vì không khí sạch. Đồng thời nhằm giải quyết những thiếu hụt về năng lực, cải thiện chất lượng không khí ở các thành phố Châu Á bằng cách nâng cao kiến thức và năng lực để phát triển các hành động chính sách và giải pháp công nghệ để quản lý chất lượng không khí; xây dựng kế hoạch cụ thể để đầu tư, cải thiện chất lượng không khí thông qua việc chuẩn bị các kế hoạch hành động không khí sạch cấp thành phố...

                                                         Thu Hằng - Bích Thảo

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào