HĐND phường Đống Đa khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5

22/04/2022

Sáng ngày 22/4/2022, HĐND phường Đống Đa khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để quyết định các vấn đề theo luật định. Dự kỳ họp có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường.

 

Đại biểu dự kỳ họp

 

Tại kỳ họp, HĐND phường đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Hải Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên phường do nghỉ công tác. Kỳ họp thông qua 10 Tờ trình của UBND phường về đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án liên quan đến công tác chỉnh trang, đầu tư hạ tầng các TDP, một số tuyến đường, tuyến phố và Báo cáo, Tờ trình của UBND phường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội HĐND phường về các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực kinh tế, xã hội trình tại kỳ họp.

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, các đại biểu HĐND phường đã tích cực thảo luận và thực hiện chất vấn tại kỳ họp, với các nội dung liên quan đến công tác xây dựng cơ bản, việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, rãnh thoát nước, xử lý các điểm ngập úng, đầu tư xây dựng nhà văn hóa; công tác xử lý vi phạm pháp luật đất đai…

Trả lời các ý kiến chất vấn tại kỳ họp, lãnh đạo UBND phường đã giải trình, làm rõ các ý kiến mà đại biểu HĐND phường quan tâm, phản ánh.

Kỳ họp thứ 5, HĐND phường Đống Đa khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 10 Nghị quyết.

Thu Hà - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào