UBND phường Tích Sơn: Tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc tại dự án Khu tái định cư phục vụ GPMB đường song song đường sát Hà Nội - Lào Cai

22/04/2022

Sáng ngày 22/4/2022, UBND phường Tích Sơn tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 16/2/2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc kiểm đếm bắt buộc thực hiện dự án Khu tái định cư phục vụ GPMB đường song song đường sắt Hà Nội- Lào Cai (tuyến phía Nam) tại phường Tích Sơn.

 

UBND phường thông qua các quyết định

 

Đối tượng tổ chức cưỡng chế là Những người thừa kế theo pháp luật của bà Phùng Thị Tường, địa chỉ tại TDP Đồng Khâu, thửa số 15, diện tích đất thu hồi là 115,7m2.

Trước đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố đã thực hiện công tác kiểm kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với phần diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là những người thừa kế theo pháp luật của bà Phùng Thị Tường. Sau khi UBND thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, UBND phường Tích Sơn đã tích cực vận động những người thừa kế  theo pháp luật của bà Phùng Thị Tường ký biên bản kiểm kê, kiểm đếm theo quy định. Tuy nhiên các hộ vẫn không ký biên bản kiểm kê, kiểm đếm gây khó khăn cho nhà nước thực hiện dự án.

Được biết, Dự án Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Nam) tại phường Tích Sơn có tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án là 4.491,8m². Có 15 hộ gia đình và UBND phường Tích Sơn thuộc diện thu hồi đất. Sau khi UBND thành phố Vĩnh Yên ban hành các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND phường Tích Sơn tiến hành tuyên truyền, vận động nhiều lần. Tuy nhiên, vẫn còn hộ dân không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt, không bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án.

 

Các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ

 

Tại buổi cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, các lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc tại hiện trường và thiết lập các văn bản theo quy định. Buổi cưỡng chế diễn ra đảm bảo an toàn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất hay tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ không chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường GPMB để thực hiện dự án đã được phê duyệt là thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự tại địa phương, qua đó, cũng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của người dân.

Thu Hà - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào