UBND phường Tích Sơn: Tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động bồi thường GPMB dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố

22/04/2022

Chiều ngày 22/4/2022, UBND phường Tích Sơn đã tổ chức họp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, chính trị xã hội phường và Bí thư các chi bộ, Tổ trưởng TDP, tổ liên gia trên đại bàn để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động bồi thường GPMB dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố. Dự họp có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND phường.

Toàn cảnh cuộc họp

 

Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên được triển khai thực hiện từ năm 2018, với tổng diện tích trên 16 ha, trong đó trên 13ha đã được phê duyệt phương án bồi thường GPMB, liên quan đến các hộ dân thuộc 4 xã, phường: Định Trung, Đống Đa, Liên Bảo, Tích Sơn. Thực hiện dự án, thành phố Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện các bước theo đúng quy trình, quy định pháp luật, nhất là thực hiện công khai quy hoạch, công bố thông báo thu hồi đất, triển khai các nội dung liên quan đến bồi thường tại dự án và tổ chức đối thoại, tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về bồi thường GPMB, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân có đất bị thu hồi...

Trong đó, tại phường Tích Sơn diện tích đất nông nghiệp thu hồi là trên 58.000m2, của 125 hộ dân. Qua công tác tuyên truyền, vận động đến nay trên địa bàn phường còn 113 hộ chưa nhận tiền bồi thường GPMB.

 

Lãnh đạo UBND phường phát biểu chỉ đạo

 

Cuộc họp đã bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất bị thu hồi đồng thuận và chấp hành các quy định của pháp luật về bồi thường GPMB. Các ý kiến tại cuộc họp đều đồng tình đối với các bước thực hiện, đó là thực hiện đối với các đồng chí là đảng viên, gia đình đảng viên trước. Sau công tác tuyên truyền, vận động cần thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND phường đã giao nhiệm vụ và đề nghị các ngành, đoàn thể chỉ đạo các chi hội tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của mình. Các chi bộ rà soát số đảng viên, gia đình đảng viên có đất bị thu hồi để tuyên truyền gương mẫu thực hiện. Đối với cán bộ UBND phường thực hiện rà soát, phân loại các hộ ga đình để tham mưu có giải pháp tuyên truyền, vận động một cách hiệu quả...

Thu Hà - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào