UBND thành phố Vĩnh Yên: Tham gia hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

25/04/2022

Sáng ngày 25/4/2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai (PCTT), Chủ tịch Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác PCTT và TKCN năm 2022.

 

Thường trực UBND thành phố chủ trì tại điểm cầu thành phố

 

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thành phố Vĩnh Yên có các đồng chí: Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đào Văn Quyết, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố.

 

Thành phố Vĩnh Yên tham gia hội nghị trực tuyến

 

Năm 2021, cả nước có 12 cơn bão và ATNĐ; 326 trận dông, lốc, mưa lớn; 170 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất; 139 trận động đất; 403 điểm sạt lở nguy hiểm. Mặc dù đã giảm mạnh so với năm 2020, nhưng cả nước vẫn có 108 người chết và mất tích do thiên tai, thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng công tác PCTT và TKCN năm 2021 vẫn còn nhiều bất cập. Khả năng ứng phó với tình huống thiên tai lớn còn bị động; khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng thấp, chưa đáp ứng yêu cầu trước sự tàn phá của bão, lũ; trang thiết bị phục vụ công tác PCTT&TKCN còn hạn chế; nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả mới đáp ứng khoảng 20-30% nhu cầu thực tế…

Năm 2022, chỉ tính từ đầu năm đến nay, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính đã lên tới 2.400 tỷ đồng, gần bằng 1/2 thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra trong cả năm 2021.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, năm nay có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 12-14 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông. Lượng mưa có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan. Thiên tai tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và dị thường.

“Chúng ta cần chuyển dịch mạnh mẽ từ bị động đối phó sang chủ động phòng ngừa, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và theo dõi, giám sát thiên tai. Tăng cường năng lực chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức; tăng cường ứng dụng KHCN, hợp tác quốc tế trong PCTT & TKCN”, đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh, sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của các địa phương, ban, ngành và đại diện một số tổ chức quốc tế. 

 

Đ.c Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu và giao nhiệm vụ trong công tác PCTT&TKCN, đồng chí Đào Văn Quyết, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai ngày càng phức tạp khó lường và có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên địa bàn, thành phố Vĩnh Yên xác định công tác PCTT là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh và các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về phòng ngừa, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố; bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện; Đẩy mạnh hoạt động của Quỹ PCTT, thực hiện lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng phương án, kế hoạch để xử lý tốt nhất các tình huống có thể xảy ra. Chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN trong phạm vi, chức trách đơn vị mình...

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào