UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2022

26/04/2022

Sáng ngày 26/4/2022, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2022 dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Anh Tân, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đào Văn Quyết, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo một số đơn vị, các tổ chức đoàn thể thành phố.

 

Các Đ.c thường trực Thành ủy Chủ trì phiên họp

 

Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào các báo cáo: Kết quả thực hiện cấp nước sạch; kết quả giải quyết đất dịch vụ cho Nhân dân trên địa bàn thành phố tính đến tháng 4/2022; công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề công tác năm 2022; Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tiến độ kết quả thực hiện công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất trên địa bàn thành phố; tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu cam kết với BTV thành ủy năm 2022; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố tháng 4/2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022.

 

Đ.c Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại phiên họp

 

Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ được giao, các đại biểu đã trao đổi, cho ý kiến về việc xây dựng các báo cáo cần khoa học, có số liệu cụ thể, rõ ràng, đánh giá rõ nguyên nhân, hạn chế, đề ra các giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện; tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác GPMB, cấp nước sạch cho một số khu dân cư; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; quản lý đô thị; giải ngân vốn đầu tư công; giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCHC; thực hiện các nội dung chỉ tiêu cam kết với BTV Thành ủy...

 

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Phương ghi nhận những nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị, các xã phường trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời phân tích, chỉ rõ các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu: Trưởng các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch các xã phường tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện đổi mới tư duy, sáng tạo phương pháp, cách làm; chủ động làm tốt công tác tham mưu đối với các đồng chí lãnh đạo thành phố; trên cơ sở đó cần đề ra các giải pháp cụ thể; tăng cường công tác phối hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đối với thực hiện cấp nước sạch trên địa bàn thành phố cần phối hợp với Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đẩy nhanh tiến độ toàn thành dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tại xã Thanh Trù; nghiên cứu, khảo sát, xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống nước sạch tại một số khu dân cư thuộc phường Đồng Tâm và xã Định Trung. Phấn đấu đến hết năm 2023 đạt 100% tỷ lệ người dân thành phố được đấu nối và sử dụng nước sạch. Công tác CCHC, tập trung thực hiện tốt 7 lĩnh vưc, trong đó chú trọng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Đối với công tác giao đất dịch vụ cho nhân dân, thành phố Vĩnh Yên đã bố trí đủ quỹ đất dịch vụ, trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về chính sách ưu việt của tỉnh.

Trong công tác GPMB tiếp tục chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, nhất là đối với các dự án trọng điểm, trong đó thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục người dân là trọng tâm, tạo sự đồng thuận của nhân dân; phòng TN&MT, phối hợp với các xã, phường, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước bồi thường GPMB đúng quy trình, quy định pháp luật. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cam kết với BTV Thành ủy, công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất trên địa bàn thành phố theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; tăng cường công tác lãnh đạo, đề ra các giải pháp đảm bảo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022... Cùng với đó tiếp tục triển khai thực hiện linh hoạt, kiểm soát an toàn, hiệu quả dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an ninh trật tư, an toàn xã hội, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1/5...

Thu Hằng - Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào