Vĩnh Yên: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2022

27/04/2022

Sáng ngày 27/4/2022, Trung Tâm Chính trị thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở năm 2022. Tới dự có Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Thị Ngọc Thanh, Ủy viên BTV thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các nội dung lớp bồi dưỡng

 

Tại lớp bồi dưỡng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quán triệt, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo của Đảng, góp phần tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người dân; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân nhằm biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực; góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện...

 

 

Lớp tập huấn

 

Tiếp đó, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo cơ sở được nghe thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước và của tỉnh; tình hình phát triển kinh tế, xã hội thành phố những tháng đầu năm; triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và nhiệm vụ công tác tuyên giáo; kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền; nội dung, nghiệp vụ công tác nắm bắt, tổng hợp, phân tích và định hướng dư luận xã hội; nội dung, phương pháp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở...

Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của các  xã, phường kịp thời cập nhật những kiến thức mới, nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ. Từ đó, vận dụng vào thực tiễn ở đơn vị, địa phương nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào