Thành ủy Vĩnh Yên: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

21/07/2021

Sáng ngày 21/7/2021, Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Các ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Các đồng chí Thường trực Thành ủy: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; Lương Văn Long, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

 

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết công tác của Đảng bộ thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 6 tháng đầu năm nay, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác của cấp ủy; chỉ đạo hoạt động của HĐND, UBND thành phố; tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực, đúng quy chế, có trong tâm, trọng điểm và hiệu quả. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác GPMB; TTĐT, chỉnh trang đô thị; giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng; giải quyết giao đất dịch vụ cho nhân dân theo chỉ tiêu và tiến độ cam kết với Tỉnh ủy… Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 6 tháng đầu năm của thành phố đạt trên 37.988 tỷ đồng, bằng 41,6% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt trên 2.000 tỷ đồng, bằng 109% dự toán và cùng kỳ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Lãnh đạo UBND thành phố báo cáo các nội dung tại hội nghị

 

Tiếp đó, hội nghị đã nghe các báo cáo: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tiến độ, kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 80 ngày 20/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị làm việc với thành phố Vĩnh Yên về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố; tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu BTV Tỉnh ủy giao thành phố thực hiện trong năm 2021.

 

Các ý kiến chất vấn tại hội nghị

 

Đ.c Lương Văn Long, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trả lời chất vấn

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phát triển kinh tế, nhất là xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép. Đồng thời thống nhất cao với 5 nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; 7 nhóm nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội những tháng cuối năm. Trong đó, ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã ký cam kết với BTV Tỉnh ủy; xử lý triệt để, đúng quy định các vi phạm về đất đai, xây dựng trái phép. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng theo chương trình năm 2021.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, hội nghị đã thực hiện nội dung chất vấn trong Đảng. Trong đó, lãnh đạo Đảng ủy xã Định Trung chất vấn đồng chí Chủ tịch UBND thành phố về những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB; lãnh đạo phòng QLĐT thành phố chất vấn phòng Văn hóa thông tin thành phố về công tác quản lý nhà nước đối với thực trạng quảng cáo rác trên địa bàn thành phố.

 

Đ.c Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm của Thành ủy Vĩnh Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh đến nỗ lực, thành công của thành phố Vĩnh Yên đóng góp cho tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đầu tư công, chỉnh trang đô thị, xử lý các vi phạm về đất đai, phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là việc đón công dân từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Thành ủy Vĩnh Yên tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ, khắc phục các khó khăn, vướng mắc thúc đẩy kinh tế tăng trưởng; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư. Nâng cao nhận thức của nhân dân về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Cùng với đó, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch. Rà soát lại các dự án, đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng thành phố Vĩnh Yên ngày càng xanh, sạch, đẹp...

 

Đ.c Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư thành ủy đề nghị: Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị của thành phố chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch với những giải pháp thiết thực, phù hợp thực tế, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 trên các mặt công tác với tinh thần phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn để đạt được kết quả cao nhất. tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện mục tiêu kép, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, sản xuất kinh doanh; thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã ký cam kết với BTV Tỉnh ủy và các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế, cải tạo mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh CCHC; đẩy mạnh công tác phát triển các chợ của các xã, phường để sớm đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn; giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và TTĐT; giải quyết triệt để, theo lộ trình các vi phạm cũ, đặc biệt xử lý vi phạm đất đai, xây dựng trái phép trên diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi của công ty TNHH Kim Long; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt công tác thu NSNN...

 Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào