BCH Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025

01/12/2021

Sáng ngày 01/12/2021, BCH Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị đã giành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

 

Lãnh đạo UBND thành phố báo cáo các nội dung

 

Năm 2021, thành phố xác định là năm “Tăng cường kỷ luật; kỷ cương; tập trung GPMB, chỉnh trang đô thị đồng bộ, hiện đại; tiếp tục cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội”, là năm tình hình dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến sự tăng trưởng của các ngành kinh tế. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, sáng tạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề công tác năm của UBND thành phố, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, thành phố đã thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh COVID -19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống Nhân dân. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế thành phố ước đạt trên 86.400 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2020. Thu ngân sách ước đạt trên 3.144 tỷ đồng, bằng 169% dự toán thành phố giao và 132% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư XDCB, quy hoạch, quản lý đô thị được quan tâm, ước giải ngân vốn đầu tư công đến 31/01/2022 đạt trên 920 tỷ đồng, đạt 89,8% kế hoạch. Về thực hiện chỉ tiêu cam kết giải ngân vốn đầu tư công với BTV Tỉnh ủy, BTV Thành ủy dự kiến đạt 106% chỉ tiêu cam kết...

Công tác quản lý đô thị tiếp tục được quan tâm. Hiện thành phố Vĩnh Yên đã đáp ứng được 54/59 tiêu chí đánh giá đô thị loại I, 44/46 tiêu chí đánh giá về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc và cảnh quan đô thị. Công tác bồi thường GPMB được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố trên địa bàn. Năm 2021, thành phố triển khai thực hiện công tác GPMB 60 dự án. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đúng luật, đến nay đã xử lý, giải quyết 111/231 trường hợp theo kế hoạch của UBND thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đều được quan tâm, đẩy mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm còn 0,46%...

 

Đ.c Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên Nguyễn Việt Phương phát biểu tại hội nghị

 

Tiếp đó, hội nghị đã thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước thành phố năm 2021 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021-2025.

 

Đ.c Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Bình đánh giá cao kết quả thưc hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống dịch bệnh COVID -19 của thành phố, nhất là kết quả đạt được trong công tác bồi thường, GPMB, tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy kinh tế thành phố, hoàn thành các nội dung ký cam kết với BTV Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị năm 2022 cần xây dựng những giải pháp cụ thể đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh COVID -19, vừa khai thác, quản lý hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế, thu ngân sách, quyết liệt trong bồi thường GPMB, xử lý các vi phạm pháp luật đất đai; đẩy mạnh CCHC; đảm bảo an sinh xã hội; làm tốt công tác giải quyết đơn thư KNTC; củng cố quốc phòng, an ninh... Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn BCH Đảng bộ thành phố luôn đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết và bằng hành động cụ thể thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2022.

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào