Phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố quý II

07/04/2021

         Chiều ngày 06/4/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố tổ chức phiên họp thứ II, đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021. Đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong quý I, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình sản xuất kinh doanh, công ăn việc làm và đời sống của người dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách gặp nhiều khó khăn, hoạt động tín dụng chính sách cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hoạt động của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Thành ủy, UBND thành phố và của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp trên. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố đã chỉ đạo toàn diện hoạt động tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao, qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

 

Ban đại diện Ngân hàng CSXH thành phố báo cáo công tác tín dụng

 

Tính đến hết tháng 3/2021, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 147 tỷ đồng; doanh số cho vay từ đầu năm đạt trên 13 tỷ đồng, với 257 lượt hộ; doanh số thu nợ đạt trên 16,2 tỷ đồng; tổng dư nợ trên 141 tỷ đồng, với trên 3.500 khách hàng dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,32% tổng dư nợ, tập trung chủ yếu vào đối tượng thuộc chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm...

 

Đ.c Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm quý II của Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH thành phố: Tiếp tục tuyên truyền chính sách ưu đãi của Chính phủ, của tỉnh đến nhân dân và đối tượng thụ hưởng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn một cách hiệu quả, tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo để bình xét cho vay; tập trung cho vay nhà ở xã hội, giải quyết việc làm nguồn vốn UBND tỉnh; tuyên truyền huy động tiền gửi đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay từ các chương trình, chỉ đạo xử lý tốt nợ đến hạn, đôn đốc thu nợ quá hạn;  chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở…
 

Thu Hà - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào