Thành phố Vĩnh Yên: Quý I/2021, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 18.000 tỷ đồng

07/04/2021

Thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2021, ngay từ đầu năm các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Theo đó quí I/2021 UBND thành phố đã chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhiệm vụ: Vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, chú trọng công tác bồi thường GPMB; quản lý, xử lý vi phạm đất đai; chỉnh trang đô thị; cải cách hành chính, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

 

 

Quý I/2021, tổng giá trị sản xuất của thành phố ước đạt trên 18.000 tỷ đồng, bằng 20,1% kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Ngành Dịch vụ ước đạt trên 2.570 tỷ đồng, bằng 27,5% kế hoạch, tăng 10,8% so với cùng kỳ; ngành CN – XD ước đạt trên 15.754 tỷ đồng, bằng 19,3% kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ; ngành Nông – Lâm nghiệp – Thủy sản ước đạt 65,6 tỷ đồng, bằng 22,8% kế hoạch, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách thành phố  ước đạt trên 657,494 tỷ đồng, bằng 39% dự toán thành phố giao và bằng 193% so với cùng kỳ.

Thời gian tới, các phòng, ban, đơn vị, các địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, trên cơ sở phân tích những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ quý I/2021, đề ra các giải pháp cụ thể , quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ đã cam kết với BTV Tỉnh ủy; không lơ là chủ quan trong trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép: “Vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội”.

                                                                              Hồng Nhung

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào