6 tháng đầu năm 2021 tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn ước đạt trên 34.495 tỷ đồng

09/07/2021

 

6 tháng đầu năm 2021 thành phố Vĩnh Yên đã tập trung chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, UBND các xã, phường tập trung các nguồn lực phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 bùng phát, Thành ủy, UBND thành phố Vĩnh Yên, BCĐ phòng chống dịch thành phố đã quyết liệt, chủ động  thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương của tỉnh và ngành Y tế. Do đó, 6 tháng đầu năm tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân trên địa bàn tuy có khó khăn nhưng nhìn chung vẫn ổn định.

Theo báo cáo của UBND thành phố, 6 tháng đầu năm 2021 tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn ước đạt trên 34.495 tỷ đồng bằng 37,8% kế hoạch năm 2021, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt gần 4.125 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành CN-XD ước đạt 30.209 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành Nông - Lâm - Nghiệp thủy sản ước đạt trên 163 tỷ đồng.

Nguyệt Ánh

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào