Hội nông dân thành phố Vĩnh Yên: Kiện toàn công tác tổ chức Hội và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023

14/07/2021

Sáng ngày 14/7/2021, BCH hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị kiện toàn công tác tổ chức hội và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư thường trực thành ủy; Phùng Đắc Chiến, Phó Chủ tịch hội Nông dân tỉnh.

 

Đ.c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hoài Nam phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh: Công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của bộ máy; kiện toàn công tác tổ chức hội là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đề nghị các đại biểu dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu chức danh phó chủ tịch hội Nông dân thành phố. Trên cơ sở kiện toàn tổ chức hội, từ đó các cấp hội Nông dân thành phố tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ, phong trào công tác hội, góp phần cùng các cấp, các ngành của thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

 

Các đại biểu bỏ phiếu kiện toàn công tác tổ chức hội

 

Tại hội nghị BCH hội Nông dân thành phố đã thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên BTV; bầu chức danh phó Chủ tịch hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, bà Trần Thị Thanh Chung đã trúng cử chức danh phó Chủ tịch hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên khóa IX nhiệm kỳ 2018-2023

Tiếp đó hội nghị đã tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Theo báo cáo, trong nửa đầu nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều thiên tai dịch bệnh, song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BTV hội Nông dân tỉnh; thường trực thành ủy Vĩnh Yên, BCH hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp, chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng kế hoạch, tổ chức lãnh đạo, triển khai thực hiện. Hàng năm các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Qua bình xét, toàn thành phố có 5.058 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân đóng góp, ủng hộ được trên 163 triệu đồng, giúp đỡ 282 ngày công lao động, giúp đỡ được 42 hộ là hội viên nông dân nghèo thoát nghèo, giảm nghèo bền vững. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cấp hội Nông dân thành phố đã tham gia ủng hộ gần 80 triệu đồng; 6.650 chiếc khẩu trang và nhiều vật phẩm thiết yếu phục vụ công tác chống dịch. Các phong trào thi đua, các hoạt động hỗ trợ nông dân được triển khai thực hiện có hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống của cán bộ hội viên.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc

 

Tại hội nghị hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể; 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên khóa IX nhiệm kỳ 2018- 2023.

                                                                     Thu Hằng - Bích Thảo

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào