Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Vĩnh Yên họp quý III/2021

14/10/2021

 

Chiều ngày 13/10/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Vĩnh Yên tổ chức phiên họp quý III/2021. Đồng chí Lê Anh Tân, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện chủ trì phiên họp.

 

 

Toàn cảnh phiên họp

 

 

Theo báo cáo kết quả quý III/2021, Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố Vĩnh Yên tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Bám sát Nghị quyết của Ban đại diện, sự chỉ đạo của cấp trên, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng người thụ hưởng một cách kịp thời; tích cực huy động tiết kiệm, rà soát phân tích các khoản nợ tồn đọng, tìm giải pháp thu hồi nợ; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội rà soát các trường hợp vay vốn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 để thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn...

 

Một số ý kiến  thảo luận tại phiên họp

 

Tính đến ngày 30/9/2021, công tác tín dụng với tổng nguồn vốn đạt 184.098 triệu đồng, tăng 42.808 triệu đồng so với đầu năm, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương là 43.012 triệu đồng, đạt 116,97% kế hoạch được giao. Hiện Ngân hàng CSXH đang cho vay 12 chương trình tín dụng với tổng dư nợ 176.648 triệu đồng, tăng 38.914 triệu đồng so với đầu năm, với 3.945 hộ vay dư nợ. Các chương trình cho vay chủ yếu tập trung vào hộ cận nghèo 5.716 triệu đồng; cận nghèo 3.587 triệu đồng; hộ mới thoát nghèo: 8.477 triệu đồng; học sinh, sinh viên 2.480 triệu đồng... Công tác phối hợp hợp giữa Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác đã được đẩy mạnh, các chương trình tín dụng chính sách được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đôn đốc thu hồi nợ, lãi, chất lượng ủy thác ngày càng được nâng cao; nợ quá hạn giảm 114 triệu đồng so với đầu năm, hiện còn 390 triệu đồng.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được; những tồn tại hạn chế trong thực hiện chính sách các chương trình tín dụng; giải pháp để huy động tiết kiệm trên địa bàn; các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2021.

 

Đ.c Lê Anh Tân Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận phiên họp

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ngân hàng CSXH, các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, phường trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Trong thời gian tới, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các thành viên Ban đại diện tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách tín dụng, các chương trình tín dụng; tạo điều kiện cho hộ nghèo, các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; học sinh, sinh viên và các đối tượng xã hội khác được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Tăng cường kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích; đôn đốc thu hồi và xử lý nợ đến hạn; thường xuyên cập nhật thông tin, kiện toàn Ban đại diện và các tổ tiết kiệm, vay vốn.. Đối với các trường hợp nợ quá hạn thực hiện theo quy định của pháp luật. Cùng với đó tăng cường huy động tiết kiệm dân cư tạo nguồn lực thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ tín dụng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

                                                                               Thu Hằng - Ánh Tuyết

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào