Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tổ chức phiên họp quý I/2022

15/01/2022

Chiều ngày 14/01/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Văn Quyết, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố Vĩnh Yên tổ chức phiên họp quý I/2022, đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Tân, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

 

Năm 2021, Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH thành phố đã tích cực tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với công tác tín dụng chính sách xã hội; tham mưu cho UBND thành phố đưa vào dự toán ngân sách thành phố chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng CSXH là 2 tỷ đồng (năm 2022); chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo để bình xét cho vay hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao. Công tác củng cố, kiện toàn Ban đại diện được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát các xã, phường, tổ vay vốn, hộ vay vốn được quan tâm, chất lượng tín dụng trên địa bàn được nâng cao. Trong năm, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 194,6 tỷ đồng, tăng trên 53 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay từ đầu năm đối với các đối tượng đạt trên 94,1 tỷ đồng, doanh số thu nợ trên 38,7 tỷ đồng. Tổng dư nợ trên địa bàn đến hết năm 2021 đạt trên 193,1 tỷ đồng, đạt 99,98% kế hoạch giao, với trên 4.000 hộ vay vốn thuộc các chương trình cho vay theo quy định. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm so với đầu năm, chiếm 0,20% tổng dư nợ... Bên cạnh đó, các hội đoàn thể thành phố luôn tích cực phối hợp với cơ quan chức năng lồng ghép các dự án giúp hộ vay sử dụng vốn hiệu quả. Tổng dư nợ thực hiện ủy thác qua 04 hội đoàn thể hiện là trên 188,2 tỷ đồng, với trên 3.700 hộ vay vốn...

 

Đ.c Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Văn Quyết phát biểu giao nhiệm vụ

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH thành phố trong năm 2022: Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, văn bản chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Việt Nam, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm của thành phố để triển khai hoạt động chuyên môn đạt hiệu quả cao. Tuyên truyền chính sách cho vay ưu đãi, huy động tốt nguồn tín dụng từ nhân dân. Đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo sát sao công tác tín dụng cơ sở; rà soát các đối tượng theo từng chương trình vốn vay, đảm bảo các trường hợp được vay vốn đứng đối tượng, phát huy được hiệu quả nguồn vốn vay. Các tổ chức chính trị xã hội, hội đoàn thể từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt hoạt động ủy thác; đôn đốc nợ quá hạn…

 

 

 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

 

Tại hội nghị, 04 tập thể và 14 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách năm 2021.

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào