Năm 2022, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 2.600 ha

19/01/2022

Nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp đô thị trên cơ sở ưu tiên đầu tư các loại cây, con có năng suất, chất lượng mang lại giá trị kinh tế cao, UBND thành phố Vĩnh Yên triển khai Kế hoạch phát triển Nông nghiệp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2022.

 

 

Tại kế hoạch đã đề ra các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp năm 2022: Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng năm 2022: 2.600 ha; tổng sản lượng lương thực cây có hạt: 11.508,0 tấn; về chăn nuôi - thủy sản: Tổng đàn gia súc là: 7.680 con; tổng đàn gia cầm là 300.000 con; diện tích thủy sản 194,0 ha; Sản lượng 611,0 tấn. Tại kế hoạch đã triển khai các Nhiệm vụ thực hiện về Công tác thông tin, tuyên truyền; công tác quản lý nhà nước. Về lĩnh vực trồng trọt: Phát triển sản xuất các giống rau, củ, quả mới theo hướng VietGap, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm tại các vùng rau trọng điểm của thành phố: Đồng Tâm, Định Trung, Thanh Trù, Hội Hợp, Đống Đa, Tích Sơn; Sản xuất cây hàng hóa như dưa hấu, dưa chuột, dưa lê, ớt, khoai tây, cà chua để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai mô hình sản xuất hoa Thiên lý với quy mô từ 0,5 đến 01 ha cho 02 - 04 hộ tham gia mô hình tại các xã, phường trên địa bàn thành phố. Về lĩnh vực chăn nuôi - thủy sản: Phát triển chăn nuôi gà, lợn theo hướng an toàn sinh học, áp dụng đệm lót sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi nông hộ và trang trại. Về Thủy sản: Tiếp tục phát triển nhân rộng mô hình thủy sản đô thị và nuôi trồng một số loại thủy sản đặc sản có giá trị kinh tế như: trắm đen, Nheo lai, cá chép... với quy mô 1-3 ha. Triển khai Mô hình nuôi thâm canh cá Trắm cỏ trong ao với 01- 02 hộ tham gia mô hình. Cùng với đó, phối hợp với Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố bằng nguồn ngân sách tỉnh...

                                                                           Hồng Nhung

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào