Tính đến 2/6/2021, thành phố Vĩnh Yên tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên 679 triệu đồng tiền mặt

03/06/2021

 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp tại một số tỉnh thành trên cả nước. BCĐ phòng chống dịch Covid -19 tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Thành ủy, UBND và Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021, Chỉ thị 08/CT-CTUBND ngày 21/5/2021 về việc tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái, điều kiện mới và các văn bản chỉ đạo liên quan.

 

 

Cùng với đó, thành phố tiếp tục phát động ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tính đến 13h30 ngày 02/6/2021, thành phố đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền mặt: 679,7 triệu đồng; cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu như: 500 kít xét nghiệm vi rút SARS-CoV2; 420.000 chiếc khẩu trang y tế; 30.000 chiếc khẩu trang vải; 1.065 chai nước sát khuẩn; 140 bộ quần áo bảo hộ y tế; gần hơn 80 thùng nước Lavie, nước chanh muối; sữa tươi các loại....

Sự quan tâm, ủng hộ thiết thực và ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch COVID-19 đã góp phần động viên các lực lượng làm công tác phòng chống dịch thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng chống dịch, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19.

                                                    Hồng Nhung

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào