Từ 01/5- 02/6/2021, thành phố Vĩnh Yên xử phạt 112 trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

03/06/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Thành ủy, UBND và BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân.

 

Công an thành phố lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm

 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 thành phố, lũy kế từ ngày 01/5- 02/6/2021, thành phố đã xử phạt 112 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid - 19, với tổng số tiền phạt là 176,5 triệu đồng.

Việc kiên quyết xử phạt nặng và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch Covid – 19, nhất là các hành vi không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng; trốn khỏi khu cách ly và không thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch... nhằm tiếp tục kiểm soát và ngăn chặn, khống chế thành công dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe và cuộc sống bình yên của người dân.

                                                                                      Hồng Nhung

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào