UBND Thành phố Vĩnh Yên: Tập huấn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

13/09/2021

Sáng ngày 13/9/2021, UBND Thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tập huấn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị có đại diện Sở Lao động TB&XH. Lãnh đạo thành phố có đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố.

 

Đ.c Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

 

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND các xã, phường, thành viên BCĐ các xã, phường, cán bộ Lao động TB&XH, thống kê, điều tra viên, Tổ trưởng các TDP của 09 xã, phường trong toàn thành phố được truyền đạt những nội dung chủ yếu về chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn phương pháp, quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn thành phố theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở Lao động TB&XH; Kế hoạch của BCĐ rà soát thành phố về tổ chức rà soát phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn thành phố theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn phương pháp, bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và biểu mẫu báo cáo theo Thông tư số 07 ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động TB&XH.

 

Hội nghị tập huấn

 

Hội nghị tập huấn góp phần giúp Ban chỉ đạo và các điều tra viên nắm vững quy trình điều tra, rà soát, xác định chính xác, đầy đủ những hộ đáp ứng được chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn thành phố, là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều được thuận lợi trong giai đoạn mới... Từ đó, có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho giai đoạn tiếp theo. 

Thu Hà - Bích Thảo

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào