Phường Hội Hợp có 966 hội viên phụ nữ tham gia CLB phụ nữ 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

11/01/2022

 

Xác định cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” là một trong nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Năm 2021, Hội LHPN phường Hội Hợp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đến đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn nội dung cơ bản của từng tiêu chí rèn luyện về phẩm chất đạo đức. Đồng thời, Hội đã cụ thể hoá nội dung phát động cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương gắn với phong trào “Phụ nữ Vĩnh Phúc cử chỉ đẹp, sống nhân văn”.  Nội dung phát động tập trung vào 4 tiêu chí đó là: Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc hàng ngày; Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mọi người; Xây dựng, giữ gìn, gia đình hạnh phúc và giao tiếp, ứng xử lịch sự, văn minh.

 

Phụ nữ Hội Hợp tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

 

Qua phát động đã thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia; hết năm 2021, toàn phường Hội Hợp có 12/12 CLB phụ nữ 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, thu hút được 966 hội viên phụ nữ tham gia.

Nguyệt Ánh - Việt Cường

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào