BCĐ công tác tín ngưỡng tôn giáo thành phố Vĩnh Yên triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

12/01/2022

Chiều ngày 11/5/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo thành phố, BCĐ công tác tôn giáo thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Tân, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Đỗ Thị Ngọc Thanh, Ủy viên BTV Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Nguyễn Thị Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố.

 

Đ.c Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì phát biểu tại hội nghị

 

Năm 2021, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và làm tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng tôn, giáo; tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận... của Trung ương, của tỉnh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở, không để xảy ra những vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các chức sắc, chức việc... Hiện thành phố Vĩnh Yên có 3 tôn giáo đang hoạt động là Đạo Phật, Đạo Công giáo, Đạo tin lành; các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, theo phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”...

 

 

Đ.c Lê Anh Tân, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hoài Nam ghi nhận kết quả đạt được trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021. Đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2022 được nêu tại Hội nghị, đồng chí đề nghị: Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của BCĐ và các thành viên BCĐ theo nhiệm vụ, địa bàn được giao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Phát huy tốt vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, thường xuyên nắm bắt cơ sở để giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động theo quy định pháp luật; tăng cường công tác đấu tranh đối với các đạo lạ hoạt động không đúng với các quy định pháp luật; giữ vững an ninh cính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                               Thu Hằng - Bích Thảo

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào