Thông báo: File âm thanh tuyên truyền phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh cơ sở

13/01/2022

Để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở bằng hình thức File âm thanh, Sở Tư pháp biên tập 03 File âm thanh. Cụ thể như sau:

           File1: Chuyên đề về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

File 2: Chuyên đề về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần.   

File 3: Chuyên đề quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật .

             Sở Tư pháp đề nghị Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn sử dụng File âm thanh trên để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở./.

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào