Khẳng định tầm vóc trung tâm, Vĩnh Yên hướng tới trở thành đô thị đáng sống

27/07/2021

Là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh, những năm qua, thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm hướng tới xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, một đô thị đáng sống và xứng tầm là trung tâm của Vĩnh Phúc. Ông Lê Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên đã trả lời phỏng vấn Báo Vĩnh phúc về vấn đề này.

PV: Thành phố Vĩnh Yên đã làm gì để thiết thực hướng tới trở thành một đô thị thực sự đáng sống, thưa ông?

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên Lê Anh Tân: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Vĩnh Yên xây dựng chương trình thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng; trong đó, đặt quyết tâm phát huy hiệu quả chức năng đô thị trung tâm của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị-xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh..., từ đó góp phần quan trọng cùng các huyện, thành phố đưa Vĩnh Phúc sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.


Khách sạn 5 sao Dic Stars nằm trong Khu đô thị Nam Vĩnh Yên điểm nhấn đáng nhớ của đô thị Vĩnh Yên
 

Để duy trì tăng trưởng, hướng tới xây dựng đô thị Vĩnh Yên văn minh, hiện đại, đô thị đáng sống và xứng tầm là trung tâm của tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên sẽ tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, cụ thể như sau:

Về 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển của thành phố.

Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng; tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển mới.

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận theo hướng sát dân, sát cơ sở; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Tăng cường và tiếp tục xây dựng văn hóa văn minh đô thị, để văn hóa trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội xã hội hóa đầu tư lĩnh vực văn hóa-xã hội, nhất là y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Xây dựng môi trường xã hội thuận lợi nhằm phát huy nội lực và khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Vĩnh Yên.

Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội để xây dựng và phát triển. Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. Phát huy vai trò của chi bộ đảng, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan truyền thông, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Về 3 khâu đột phá:

Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, có bước đột phá về nâng cao chất lượng đô thị, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I.

Tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng và trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi chức trách, nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tạo môi trường thuận lợi phục vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Tập trung phát triển thương mại-dịch vụ, các công trình xã hội phục vụ nhân dân, quan tâm triển khai các dự án phát triển đô thị bền vững, thân thiện.

PV: Với nhiều nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá như vậy, thành phố chắc chắn không thể cùng triển khai một lúc. Tuy nhiên, nếu làm dàn trải thì hiệu quả thu được sẽ không cao. Vậy, Vĩnh Yên có phương án gì để đảm bảo mục tiêu đề ra?

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên Lê Anh Tân: Trên cơ sở 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, thành phố sẽ tập trung triển khai, ưu tiên các nhiệm vụ, lĩnh vực như:

Tập trung phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, môi trường, về văn hóa, con người Vĩnh Yên… để phát triển dịch vụ, nhất là các ngành thương mại, du lịch, ẩm thực, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí…

Phát triển công nghiệp trong quy mô hiện có. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gắn với bảo vệ môi trường. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác CCHC, nhất là các TTHC, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển.

Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, phục vụ nhu cầu của người dân đô thị; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, tiết kiệm diện tích đất canh tác, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của thành phố. Thành phố không khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung trong khu dân cư, làng nghề để bảo vệ môi trường.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đô thị. Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, công trình phúc lợi, công cộng phục vụ người dân… nhất là những công trình hiện nay thành phố còn thiếu như công viên, trung tâm VHTT, rạp chiếu phim, nhà tang lễ…

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường; xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng trên địa bàn, không để vi phạm mới phát sinh.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, coi đây là bước đột phá về nâng cao chất lượng đô thị, phấn đấu hoàn thành tiêu chí đô thị loại I, đảm bảo thực hiện các mục tiêu Nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần hoàn thiện hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc.

Tiếp tục đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải; nhà máy thu gom và xử lý nước thải phía Tây thành phố. Chú trọng đầu tư các dự án giao thông, chỉnh trang đô thị; trồng và thay thế cây xanh; hạ ngầm cáp điện, viễn thông…; hoàn thành việc đầu tư xây dựng các khu công viên, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố; lắp dựng các phù điêu, tượng đài tại một số khu vực công cộng, các công viên, vườn hoa; đầu tư một số công trình phúc lợi, có khả năng thu hồi vốn nhanh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân thành phố, như xây dựng các bãi đỗ xe thông minh, cao tầng và trung tâm tổ chức sự kiện trên địa bàn thành phố…

Phát triển hệ thống truyền thông đại chúng theo hướng hiện đại. Phát triển mạnh phong trào thể dục-thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao. Phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng Khu liên hợp thể thao thành phố.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục thành phố. Phấn đấu giáo dục toàn diện dẫn đầu toàn tỉnh, giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn nằm trong tốp đầu của tỉnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngăn ngừa các dịch bệnh lớn xảy ra. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phát triển nhân lực y tế có trình độ cao, tay nghề giỏi, phấn đấu đạt chỉ tiêu: trên 22 bác sĩ/vạn dân

Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, vận động cả xã hội cùng chung tay, góp sức thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; Hằng năm giải quyết việc làm mới cho 1.300 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%.

PV:Xin cảm ơn ông!

Quang Nam  - Báo Vĩnh Phúc (Thực hiện)

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào