Thành phố Vĩnh Yên triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn

29/11/2021

Nhằm triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn, hiệu quả. Với mục tiêu: Sử dụng 100% số liều vắc xin được phân bổ để thực hiện tiêm vắc xin cho nhóm đối tượng từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố; tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo tiêm an toàn. Ban chỉ đạo triển khai tiêm Vắc xin phòng COVID - 19 thành phố đã triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn TP Vĩnh Yên

Đối tượng tiêm chủng là các trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố. Số lượng vắc xin được phân bổ: 14.116 liều vắc xin Pfizer. Thời gian thực hiện: Dự kiến 30/11- 05/12/2021. Địa điểm: Tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Nguyên tắc và hình thức triển khai: Tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các Trường học/Trung tâm giáo dục nghề nghiêp và GDTX/Trung tâm bảo trợ xã hội, địa phương; đối với trẻ đi học: Tổ chức tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục theo lứa tuổi từ cao đến thấp; đối với trẻ không đi học: Tổ chức điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn thành phố. Tại kế hoạch đã triển khai cụ thể về nội dung hoạt động và tổ chức thực hiện tới các phòng, ban, đơn vị liên quan; UBND và Trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn TP Vĩnh Yên, yêu cầu: Phòng GD&ĐT thành phố; các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố; UBND các xã, phường; Văn phòng HĐND - UBND thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố. Thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra tại các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 trên địa bàn các xã, phường nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng.

Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào