Xử phạt vi phạm hành chính 830 triệu đồng

08/04/2021

Quý I/2021, ngành Thanh tra tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực hành chính, chuyên ngành và thanh tra trách nhiệm...

Toàn ngành thực hiện 13 cuộc thanh tra hành chính, 136 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 4 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với 482 đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng; quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, an toàn giao thông, các hoạt động dịch vụ văn hóa, y tế, thông tin và truyền thông, ATTP…

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện hơn 180 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; số tiền vi phạm về kinh tế là trên 8 tỷ đồng và hơn 580.000 m2 đất.

Cơ quan thanh tra các cấp đã ban hành 6 kết luận thanh tra và 166 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền trên 830 triệu đồng; kiến nghị thu hồi vào NSNN trên 3,8 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 3,6 tỷ đồng.

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: