"Dịch phát sinh chỗ nào thì khoanh vùng dập dịch ở chỗ đó"

12/05/2021

Đó là một trong những yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 235, ngày 12/5 về ý kiến triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy đã họp giao ban với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, sau khi nghe báo cáo nhanh diễn biến dịch bệnh trong 24h qua, ý kiến của các thành phần tham dự cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo là dịch phát sinh chỗ nào thì khoanh vùng dập dịch ở chỗ đó.

Việc quyết định thực hiện giãn cách, cách ly xã hội phải theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 82, ngày 29/4 của Văn phòng Chính Phủ.

Việc khoanh vùng phải gọn nhất có thể, trường hợp chưa đủ căn cứ khoanh vùng gọn ngay thì khi khoanh vùng rộng hơn phải có thời hạn và khẩn trương xác định khu vực có dịch, bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Đối với thành phố Phúc Yên, thực hiện ngay các biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly khu vực có dịch tại phường Hùng Vương; thành lập các chốt, trạm kiểm dịch, cô lập vùng dịch tại các đầu mối giao thông ra vào có vùng dịch để kiểm soát; ngành Y tế thành phố chủ trì tham mưu, đề xuất các biện pháp cấp bách để phòng, chống, dập dịch. Có phương án đảm bảo an ninh trật tự và đời sống cho nhân dân trong khu vực phong tỏa.

Tiếp tục triển khai các biện pháp đánh giá toàn diện tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Căn cứ vào tình hình sau 2 ngày thực hiện phong tỏa đối với phường Hùng Vương và kết quả đánh giá toàn diện tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, có báo cáo đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy.

Sở Y tế thành lập tổ chuyên môn phối hợp với thành phố Phúc Yên đánh giá toàn diện tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, qua đó, đề xuất các giải pháp cụ thể, biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, kịp thời.

Xác định Phúc Yên là khu vực trọng điểm của dịch, cần tập trung các nhân lực tốt nhất để hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch. Xem xét đề nghị mời các chuyên gia giỏi của Bộ Y tế và các bệnh viện lớn của Trung ương có kinh nghiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 hỗ trợ chuyên môn đối với thành phố Phúc Yên để kiểm soát dịch nhanh nhất.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp. Chỉ đạo triển khai ngay việc xét nghiệm ngẫu nhiên, gộp mẫu đối với công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hình thức xã hội hóa.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc truy vết, rà soát dịch tễ đối với các trường hợp dương tính và nghi nhiễm; quản lý chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc; thực hiện nghiêm việc khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm đối với các trường hợp F0, F1...

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: