Thực hiện xã hội hóa xét nghiệm Covid-19

12/05/2021

Hôm nay (12/5), UBND tỉnh đã ra Văn bản số 3403/UBND-KT1 Vĩnh Phúc về việc thực hiện xã hội hóa xét nghiệm Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với quyết tâm chung sức, đồng lòng ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng dịch Covid-19; trên cơ sở đồng ý và thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai vận động, tuyên truyền, thông báo chủ trương xã hội hóa xét nghiệm tự nguyện (có trả tiền) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể dân dân, với mục đích để bảo vệ cho chính mình, gia đình và toàn xã hội.

Trong đó, tập trung vận động, kêu gọi xã hội hóa xét nghiệm tự nguyện trước tại các KCN, CCN, khu vực cách ly xã hội, các khu vực có nguy cơ cao.

Đơn vị, địa phương tổ chức vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, người dân ủng hộ và đồng ý xét nghiệm tự nguyện; lên danh sách cụ thể và liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn và thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chủ trương xã hội hóa xét nghiệm tự nguyện. Trong đó quy định rõ cách thức, phương pháp, thời gian, địa chỉ, giá tiền xét nghiệm, người chịu trách nhiệm thực hiện cho từng đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Yêu cầu xong trước ngày 13/5/2021 để thực hiện ngay.

Sở Y tế huy động nguồn nhân lực cho việc lấy mẫu, xét nghiệm theo quy định; tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ y tế thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm, đảm bảo chính xác và nhanh nhất.

Định kỳ hằng ngày, trước 18h00, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang về kết quả thực hiện để đồng chí báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trước 19h00 hằng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, vì trách nhiệm của chính mình, vì trách nhiệm với cộng đồng; tổ chức xét nghiệm cho 100% người lao động trong doanh nghiệp (theo hình thức xét nghiệm gộp mẫu hoặc đơn lẻ), theo chủ trương xã hội hóa xét nghiệm (có trả tiền).

Nguồn: VPO

Các tin đã đưa ngày: