Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định (trường hợp nhận qua đường bưu điện thì gửi trả lại)

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác.

- Giấy tờ chứng minh việc đã đăng ký hộ tịch trước đây (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

- Lệ phí Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: 2.000đ/bản

(Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

Không