Tên thủ tục
Thủ tục: Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin giao đất  của hộ gia đình cá nhân.
  • Sổ hộ khẩu + chứng minh nhân dân (có chứng thực)
  • Phương án giao đất của Hội đồng tư vấn giao đất cấp xã.
  • Danh sách niêm yết công khai các trường hợp được giao đất.
  • Biên bản kết thúc công khai

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

50 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                               

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Đơn xin giao đất nông nghiệp (Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TNMT về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính)

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy chứng nhận

- Quyết định hành chính

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm