Tên thủ tục
Thủ tục: Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận Vệ sinh ATTP
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện, thành, thị xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đăng ký cấp chứng nhận đủ điều kiện VSATTP (Theo mẫu quy định), kèm ảnh 3x4: 3 chiếc.
  • Cam kết bảo đảm VSATTP đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm (theo mẫu)
  • Giấy giới thiệu cửa cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ.
  • Bản sao công chứng các văn bằng chuyên môn về thực phẩm, nếu các văn bằng do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt, có công chứng.
  • Bản kê khai sơ đồ, địa điểm kinh doanh, trang thiết bị
  • Giấy khám sức khỏe (từ tuyến huyện cấp trở lên), có kết quả chụp X quang tim phổi, xét nghiệm bệnh truyền nhiễm.
  • Giấy chứng nhận qua tập huấn kiến thức về VSATTP

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Y tế

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP

- Cam kết bảo đảm VSATTP đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm

(Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 của Bộ Y tế về việc phân cấp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP)

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Xác nhận hồ sơ

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm