Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp giấy phép kinh doanh rượu
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện, thành, thị xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (Hoặc đại lý bán lẻ) rượu. (theo mẫu Phụ lục 9 Thông tư 10/2008/TT-BCT)

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ĐKKD; Giấy chứng nhận MST;

- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ.

- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh gồm:

   + Địa chỉ và mô tả khu cực kinh doanh rượu.

 + Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh.

 + Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu.

- Bản cam kết an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh ATTP

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cá nhân                                                              

- Tổ chức

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương hoặc Phòng Kinh tế

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, bán lẻ (Hoặc đại lý bán lẻ) rượu.

(Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 về sản xuất, kinh doanh rượu.)

Phí, lệ phí

Phí cấp giấy phép kinh doanh rượu: 50.000 đồng/1 giấy phép

(Thông tư số 72/TT-LB ngày 08/11/1996 của Bộ Tài chính - Thương mại “Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày  05/1/1995 của Chính phủ).

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy phép

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm