Tên thủ tục
Thủ tục: Xét đề nghị công nhận liệt sĩ, gia đình liệt sĩ
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện, thành, thị xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy báo tử ;

- Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ;

- Bản khai đề nghị xác nhận liệt sĩ (tự viết)

- Đơn đề nghị của thân nhân (tự viết)

- Giấy xác nhận chết hoặc biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của bệnh viện cấp tỉnh trở lên cấp (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không quy định thời hạn giải quyết

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                               

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TBXH

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Giấy báo tử (do UBND huyện cấp) (Mẫu 3 - LS1)

- Giấy chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ (Mẫu 3 - LS2)

(Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng)

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Hồ sơ đề nghị

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm