Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện, thành, thị xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Bản khai cá nhân (Mẫu số 2-HH);

2. Một trong các giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến: Lý lịch; quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường miền Nam; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc các giấy tờ khác có liên quan đến hoạt động ở chiến trường.

3. Một trong những giấy tờ chứng nhận tình trạng bệnh, tật sau:

- Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh trở lên kết luận mắc một trong những bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ Y tế (mẫu số 6-HH);

- Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột sống mà liệt hai chi dưới của Sở Lao động – TBXH hoặc Trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh thuộc Bộ Lao động – TBXH;

- Trường hợp người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) thì phải có xác nhận của UBND cấp xã;

- Giấy chứng nhận tình trạng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật của UBND cấp xã.

4. Biên bản họp và đề  nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (mẫu 3-HH) thành phần gồm đại diện: Đảng ủy, UBND, HĐND, các tổ chức đoàn thể: Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin (nếu có), Hội phụ nữ và đoàn thanh niên.

Biên bản phải có chữ ký và dấu của: Đảng uỷ, UBND, MTTQ cấp xã.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Lao động - TBXH

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TBXH

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Bản khai cá nhân (Mẫu 7-HH2)

(Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006)

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy xác nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm